Metodinis renginys ,,STEAM iššūkiai ir atradimai“

2022-05-12

Metodinis renginys ,,STEAM iššūkiai ir atradimai“

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojų komanda gegužės 11 d. organizavo metodinį renginį ,,STEAM iššūkiai ir atradimai“.  Pradinių klasių mokytojos Vilma Randienė, Dalia Baranauskienė, Asta Meškauskienė ir Astra Gedvilienė pasidalijo naujausiomis teorinėmis įžvalgomis STEAM tema,  pristatė tarpdalykinės integracijos metodus taikomus pamokose, akcentavo kūrybiškumo plėtojimo kasdieninėje veikloje, bandymų-eksperimentų svarbą, tyrinėjimu grindžiamą mokymosi metodiką. Pasidalijo idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais organizuojant ir plėtojant STEAM ugdymą mokykloje. Pavaduotoja pradiniam ugdymui Jūratė Morkūnienė apibendrino sukauptą mokyklos mokytojų patirtį ir pakvietė visus dalintis patirtimi, nebijoti naujų iššūkių.