Dalyvaujame STEAM-Active projekte

2023-01-18

Dalyvaujame STEAM-Active projekte

STEAM-Active
Technologinė evoliucija kuria inovacijų kūrimo ir diegimo poreikį įmonėse. Švietimo institucijų, o ypač aukštojo mokslo institucijų, uždavinys – sukurti prasmingą mokymąsi ir ugdyti kompetencijas, kurios paruoštų besimokančiuosius patenkinti rinkos poreikius.

Kauno J. Ir P. Vileišių mokykla mokykla palaiko „STEAM-Active“ projekto idėją, nes nuo 2016 m. mokykla priklauso STEAM mokyklų tinklui Lietuvoje prie NŠA ir dalyvauja šalies ir tarptautiniuose STEAM projektuose, vienas iš jų Erasmus+ KA2  projektas “STEAM ugdymo tobulinimas. STEAM užduočių parengimas ir įgyvendinimas tartautiniame konkurse STEAM IŠŠŪKIAI”. Mokykla dalyvaudama tarptautiniame projekte SELFIE perima gerąsias tarptautines praktikas ir patirtis, įgyvendina mokykloje įvairių disciplinų pamokose, vykdo STEAM metodu grindžiamą ugdymą, bei dalijasi savo patirtimi šalies ir tarptautiniu mastu.

„Erasmus+“ programos projektas „STEAM-Active“ startavo 2022 m. vasario 1d. ir tęsis iki 2024 m. liepos 31d.

Mokykla, bendradarbiaudama su vienu iš šio projekto parnerių - Kauno technologijos universitetu -  prie šio projekto jungiasi kaip asocijuotas partneris, kurio pagrindinė misija yra skleisti projekto informaciją, dalyvauti projekte organizuojamuose renginiuose ir mokymuose, vertinti sukurtus rezultatus, testuoti mokykloje ir duoti grįžtamąjį ryšį.

“STEAM-Active” projekto tikslai:
Gerinti aukštojo mokslo inžinerinės srities kursų kokybę ir pasiūlą, taikyti naujus mokymo/si metodus.
Siekti geresnių inžinerijos sričių studentų studijų rezultatų ir mažinti lyčių nelygybę.
Suteikti universitetų dėstytojams STEAM metodika grindžiamus metodus ir mokymo priemones.
Suteikti universitetams nuoseklius, pakartotinai naudojamus ir adaptuojamus mokymo/si scenarijus, pagrįstus STEAM metodais.

Projekto pagrindinės tikslinės grupės: universitetų inžinerijos srities dėstytojai ir studentai, tačiau rezultatais galės pasinaudoti ir kitos suinteresuotos šalys, t.y. mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, neformalaus ugdymo institucijos.

Rezultatai:  
Protokolas dėstytojams, iliustruojantis “STEAM-Active” projekto projektavimo metodikos pagrindą su aktyviomis mokymo metodikomis.
E. mokymu grindžiamas mokymo kursas inžinerijos sričių dėstytojams, kuris apimtų teorinį STEAM metodų ir aktyvių metodikų diegimo aprašymą.
STEAM grindžiamų mokymo ir mokymosi scenarijų rinkinys, leidžiantis mokytojams padėti studentams taikyti projektinio mokymosi metodiką sprendžiant socialines-mokslines-technologines situacijas.

Projekto partneriai:
University of the Basque Country (UPV/EHU) (Ispanija) - koordinatoriai
Kauno technologijos universitetas (Lietuva)
DHBW – Baden-Wuerttemberg Cooperative StateUniversity (Vokietija)
University of Peloponnese (Graikija)
Pixel (Italija)
University of Perugia (Italija)
Fundacion para la Formacion Tecnica en Maquina-Herra-mienta (Ispanija)
Projekto tinklalapis: https://steam-active.pixel-online.org

Projektas230118
Projektas2301182
Projektas2301183
Projektas2301184
Projektas2301185
Projektas2301186
Projektas2301187
Projektas2301189
Projektas2301188