Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų "Tolerancijos miestas"

2021-11-18

Ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų

Tolerancija – tai pagarba, pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Suvokimą pradedame formuoti jau nuo mažų dienų.
Tėveliai ir pedagogai kartu su vaikučiais kūrė tolerancijos miestą, kalbėjo apie žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus, apie tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi.  
Nors mes,  patys mažiausieji, dar žodžio ,,Tolerancija“ pilnai neištariame, bet reikšmę įsisavinome.

tolerancija5
tolerancija1
tolerancija2
tolerancija3
tolerancija4