Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą 2022-2023 m. m.

2022-04-11

Informacija apie mokinių priėmimą į mokyklą 2022-2023 m. m.

Registracija į mokyklą:

 • Prašymai  pradėti mokytis 1-8 klasėse 2022-2023 m. m.  bus registruojami elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt nuo 2022 m. kovo 15 d.
 • Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
 • Prašymai  pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą registruojami elektroniniu būdu per informacinę sistemą https://idarzeli.kaunas.lt bet kuriuo metu, nurodant nuo kurių mokslo metų pradžios (pvz. 2024-09-01) pageidaujate pradėti lankyti.

Prašymų pateikimas:

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.
 • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui ir būsimų mokinių sąrašų sudarymui.
 • Komisija prašymus priimti mokytis į pirmas klases išnagrinėja iki pradinio ugdymo proceso pabaigos,  į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.
 • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.
 • Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Priimamų asmenų pateikiami dokumentai:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus;
 • Atitinkamos programos baigimo pažymėjimas arba Mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentas;
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
 • Vaiko sveikatos e-pažymos pateikti nereikia, bet ji Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje turi būti galiojanti visus 2022-2023 m.m..

Daugiau informacijos: www.vileisiumokykla.lt/priemimas