Integruota istorijos, lietuvių kalbos pamoka „Vilties žiedas“

2022-06-14

Integruota istorijos, lietuvių kalbos pamoka „Vilties žiedas“

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje istorijos ir lietuvių kalbos pamokoje „Vilties žiedas“. Ji buvo skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Dalyvaudami pilietinėje iniciatyvoje vyresniųjų klasių mokiniai gilino istorijos žinias, domėjosi Lietuvos žmonių trėmimo istorija. Skaitydami lietuvių tautosakos kūrinius ir istorinius dokumentus sužinojo, ką žmogaus sąmonėje simbolizuoja vilties gėlė. Daugelis ištremtų žmonių turėjo išgyventi atšiauriose gyvenimo sąlygose, kur nebuvo tėviškės žydinčių pievų, ošiančių miškų, žydrųjų ežerų. Todėl daugelio tremtinių ir politinių kalinių atsiminimuose gausu šiltų atsiminimų apie žalią spalvą, tėviškės laukų kvapus, mėlyną dangų. Būtent jų itin ilgėjosi būdami toli nuo Tėvynės...
Pamokos svečias Gediminas Budnikas pažymėjo šios dienos svarbą, prisiminė savo artimuosius, žuvusius nuo sovietinių okupantų rankos, priminė dabartinius įvykius Ukrainoje, pristatė savo autobiografinę knygą ,,Likimo spalva – žalia“.
Ši pamoka paskatino mokinius prisiminti mūsų šalies istoriją, įpareigojo nepamiršti jos ir taip pagerbti tremtinius. Tai puiki pilietiškumo ir istorijos pamoka.

Nuotraukos mokyklos Instagam: nuoroda