Kviečiame dalyvauti tėvų dienoje

2021-11-17

Kviečiame dalyvauti tėvų dienoje

Išankstinė registracija pas pradinio ugdymo mokytojus: pradinukų registracija.xlsx
Išankstinė registracija pas dalykų mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus: dalykininku registracija.xlsx

Registruojantis nurodykite vaiko vardą ir klasę. Daugiau informacijos TAMO dienyne.