Lapkričio 16 diena - Tarptautinė Tolerancijos diena

2021-11-22

Lapkričio 16 diena - Tarptautinė Tolerancijos diena

Lapkričio 15-19 d. 5-8 klasių auklėtojai  klasės valandėles skyrė Tolerancijos temai. Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Šis žodis kilo iš lotyniško „TOLERANTIA“, reiškiančio kantrybę... Į klasių valandėles kvietė mokyklos socialines pedagoges, mokyklos psichologę. Dorinio ugdymo mokytojai su mokiniais aptarė netolerancijos atvejus trijose aplinkose: mokykloje, šeimoje, valstybėje. Dailės pamokose 5-8 klasių  mokiniai piešė piešinius, kaip jie įsivaizduoja Tolerancijos miestą. Pradinių klasių mokytojos per šią Tolerancijos savaitę klasių valandėlių metu su vaikais aptarė, kas yra tolerancija, skaitė pasakojimą apie „Pelytę“, žiūrėjo animacinius filmukus Tolerancijos tematika. Per dailės pamokas vaikai piešė piešinį Tolerancijos miesto tema.
Lapkričio 19 d. baigiamoji pilietinės akcijos dalis:  iš mokinių piešinių buvo sudėliotas koliažas „Mano svajonių miestas“.