Pajamų mokesčio parama mokyklai

2022-04-25

Pajamų mokesčio parama mokyklai

Mieli  bendruomenės nariai: tėveliai (globėjai), mokytojai, rėmėjai,

Labai vertiname Jūsų pasitikėjimą mūsų mokykla!

Įsipareigodami toliau tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius, kviečiame pasinaudoti LR mokesčių sistemos siūloma galimybe, paremti pelno nesiekiančias organizacijas ir skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį, mokyklos numatytiems projektams.

2021 m. už gautas paramos lėšas mokykloje :
1.Įsigyta minkštasuolių mokinių poilsio zonoms;
2. Įsigyta šalto rūko įranga patalpų dezinfekavimui, svarbūs ypatingai užkrečiamų ligų prevencijai;
3. Atliktas lietuvių kalbos kabineto patalpų remontas
4. Atliktas muzikos kabineto remontas; 
5. Atliktas istorijos kabineto remontas;
6. Įsigyta priemonių reikalingų technologijų pamokoms ir inžineriniam ugdymui: elektronikos konstruktoriai - 9 vnt., lituokliai;  
7. Įsigyta higienos prekių (veido kaukės ir kt.).

2022-2023 m. m. iš paramai skirtų lėšų planuojama: 
1. Tęsti mokymosi aplinkų gerinimą mokykloje: atnaujinti D korpuso laiptines;
2. Atlikti kito lietuvių kalbos kabineto patalpų remontą;
3. Atlikti matematikos kabineto patalpų remontą;
4. Atnaujinti didžiosios mokyklos fojė sienas;
5. Įsigyti inovatyvių IT ir fizinio ugdymo pamokoms reikalingų priemonių.
 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS už Jūsų skiriamą 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį!

Nuoroda į elektroninio deklaravimo sistemą: https://deklaravimas.vmi.lt