Prašymai priimti mokytis į mokyklą registruojami nuo kovo 15 d.

2023-05-29

Prašymai priimti mokytis į mokyklą registruojami nuo kovo 15 d.

Informacija apie priėmimą mokytis Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje: https://www.vileisiumokykla.lt/priemimas

Moksleivių registracija į Kauno miesto mokyklas: https://imokykla.kaunas.lt

Vaikų registracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigas: https://idarzeli.kaunas.lt/