Sausio 13-osios minėjimas

2022-01-13

Sausio 13-osios minėjimas

Sausio 13 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje buvo minima  Laisvės gynėjų diena. Visi  mokyklos bendruomenės nariai segėjo neužmirštuolės žiedą. Vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. dešimčiai minučių buvo uždegtos žvakutės, žuvusiems ir kovojusiems už Lietuvos laisvę atminti. Mokyklos skautai pagerbė Tito Masiulio, buvusio mokyklos mokinio, žuvusio Sausio 13-ąją, atminimą prie paminklo, esančio mokyklos kiemelyje. Vyresniųjų klasių mokiniai  buvusio mūsų mokyklos mokinio  atminimą pagerbė Petrašiūnų kapinėse. Mokytojai  ir mokiniai dalyvavo interaktyvioje parodoje, viktorinoje. 12 val. vyko nuotolinė respublikinė atvira  bendradarbiavimo pamoka „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“, skirta  Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Pamoką pradėjo mokyklos direktoriaus pavaduotoja pagrindiam ugdymui Daiva Micienė. Istorijos mokytojas Artūras Šiupinys mokiniams papasakojo svarbius istorinius įvykius, pateikė interaktyvių užduočių.  Pamokoje dalyvavo Robertas Gradauskas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis. Svečias pasidalino patirtimi ir mintimis. Jis pabrėžė, kad svajonė, viltis ir pasiryžimas yra priemonės, kurios padeda siekti tikslo. Su mokiniais kalbėjo ir savo prisiminimus apie brolį, Titą Masiulį, papasakojo sesuo Giedrė Prialgauskienė.  Ji pabrėžė, kad Sausio 13-ąją žmonės kovojo už savo laisvę, už laisvą žodį. Pamoką apibendrino mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė.

jpgmok
foto7
foto1
foto2
foto3
foto5
kapastito