Sausio 27 diena Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje buvo skirta Holokaustui atminti

2023-01-27

Sausio 27 diena Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje buvo skirta Holokaustui atminti

Sausio 27 diena Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje buvo skirta Holokaustui atminti – mokykla įsikūrusi istoriškai skausmingame taške - buvusiame Kauno Vilijampolės gete. Šią dieną įprasminti siekta kuriant integruotas pamokas, aktyviai įtraukiant mokinius į tarpdisciplininį ugdymo procesą.

Istorijos pamokose mokytojas Artūras Šiupinys analizavo 1941–1944 metų laikotarpį, visą dėmesį skirdamas žydų genocidui. Peržiūrėjus filmą apie žydų šeimos istoriją mokiniai atsakė į pateiktą klausimyną, diskutavo, gilinosi į šį skaudų istorinį laikotarpį. ,,Skausminga holokausto istorija turi būti prisimenama ne tik aukoms atminti, šis žiaurus įvykis negali pasikartoti ne tik žydų, bet ir kitose tautose. Manau, dabartinis sunkus istorinis laikas, karas Ukrainoje parodė, kad mes turime ugdyti toleranciją visoms tautoms.“ – teigia 6B klasės mokinė Justė Nevidauskaitė.

Anglų kalbos mokytojos Laimutė Žukauskienė ir Jolita Ravinienė vedė integruotą globalaus švietimo, istorijos, geografijos ir IT pamoką „Sausio 27-oji – tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena.“ Grupėse mokiniai nagrinėjo žemėlapį „Lietuvos žydų gyvenami miestai ir miesteliai XIX a. Pabaigoje“, skaitė geto dekretus, aptarė piešinius, kurtus gete, atliko galvosūkį, klausėsi žydiškos psalmės. Pamokos pabaigoje refleksijos metu mokiniai pasidalino įžvalgomis apie pasaulio teisuolius. „Labiausiai nustebino Lietuvos žemėlapis tarpukariu – kiek daug žydiškosios kultūros būta! Sužinojau, kad kai kuriuose miestuose didžioji gyventojų dalis buvo žydai. Pribloškė ir žiaurių, absurdiškų apribojimų žydams skaičius holokausto metu. Net už mažiausius jų nepaisymus grėsė mirtis“ – pastebi 7a klasės mokinys Orestas Karmazinas.

Grupė 6B klasės mokinių kartu su mokytojomis L. Žukauskiene ir lietuvių kalbos mokytoja A. Kikilaite parengė literatūrinę-meninę kompoziciją, skirtą Kauno geto aukoms atminti. Įkvėpti menininkės Jenny Kagan parodos Kaune ,,Iš tamsos“, kurioje ji pasakoja skaudžią savo šeimos istoriją, mokiniai siekė perteikti gyvenimo gete žiaurumus, neišsemiamą jauno žmogaus optimizmą. ,,Nors ir nebuvo lengva, siekiau įsijausti į mergaitės, besislepiančios nuo holokausto žiaurumų, medinėje dėžėje, vaidmenį. Pribloškia, kad gyvenimu bandyta mėgautis pro mažą medinės dėžės lopynėlį: žvelgti į raudoną saulėlydį, gatve einančius žmoges. Istorija baugi, bet kartu turinti ir daug pozityvo.“ – teigia 6B klasės mokinė Sofija Lebedeva.

Minejimas2301275
Minejimas2301273
Minejimas2301274
Minejimas2301276
Minejimas2301278
Minejimas2301277
Minejimas2301279
Minejimas23012710
Minejimas23012711