Finišavo finansinio raštingumo savaitė

2024-04-19

Finišavo finansinio raštingumo savaitė

Finišavo finansinio raštingumo savaitė! Balandžio 15-19 dienomis „Lietuvos Junior Achievement“ inicijuotoje finansinio raštingumo savaitėje aktyviai dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Tobulintinos žinios apie antreprenerystę, finansinius tikslus, investavimą, biudžetą.

LJA2404192
LJA2404194
LJA240419