Petrui Vileišiui – 172!

2023-01-25

Petrui Vileišiui – 172!

Šiandien mokykloje ypatinga diena – minime 172 metų Petro Vileišio – inžinieriaus, pramoninko, kultūrinio mecenato, rašytojo, lietuvybės puoselėtojo, visuomenininko ir 151 metų Jono Vileišio – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Kauno miesto burmistro. teisininko, žymaus visuomenininko ir politinio veikėjo - gimimo sukaktis.

Trečios pamokos metu Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos 1-8 klasių mokiniai ir mokytojai bei administracijos atstovai jungėmės į respublikinę nuotolinę pamoką: „Petro Vileišio Vilnius“. Pamoką vedė Lietuvių literatūros ir tautoskos instituto, tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė. Pamokoje dalyvavo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, Vilniaus Petro Vileišio, progimnazijos bei Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos  mokiniai, mokytojai ir administracija.

Per penktąją pamoką į mokyklos aktų salę sugužėjo 5-8 klasių mokiniai. Susikaupę žiūrėjo mokinių sukurtus filmukus apie Joną ir Petrą Vileišius, atsakė į direktorės pavaduotojos Daivos Micienės klausimus. Mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė, akcentavusi ypatingus brolių Vileišių darbus, pakvietė visus švęsti gimimo dieną. O kokia gi gimimo diena be vaišių, be saldumynų?

Už vykdomas savanorystės veiklas (savanorystę katalikiškų mokyklų festivalyje, žvakių liejimą Ukrainai, pagalbą vienišiems senjorams, už ,,Pyragų dienos“ skanėstus, archyvo tvarkymą mokyklos bibliotekoje, apleistų kapų tvarkymą prieš Vėlines) apdovanoti aktyviausi 1-8 klasių mokiniai. Ypatingų aplodismentų, padėkos ir daug saldainių sulaukė 8c, 5b, 1a klasių mokiniai bei Mokinių tarybos nariai!

Tegu brolių Vileišių darbai ir idėjos išlieka mūsų atmintyje! Tegu mokinių maži darbai virsta dideliais!

Vileisis2301255
Vileisis2301256
Vileisis2301257
Vileisis2301253
Vileisis2301254